دامنه

لورم ایپسوم متن ساختگی با استفاده از طراحان گرافیک است.

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

قیمت دامنه ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با استفاده از طراحان گرافیک است.

شروع از ( سالیانه )

۵۵ تومان

 

org.

شروع از ( سالیانه )

۶۰ تومان

 

net.

شروع از ( سالیانه )

۶۵ تومان

 

ca.

شروع از ( سالیانه )

۴۵ تومان

 

com.

جدول قیمت ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با استفاده از طراحان گرافیک است.

دامنه سال ثبت انتقال تمدید
com. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان
net. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان
org. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان
us. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان
biz. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان
info. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان
co.uk. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان
ca. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان
mobi. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان
me. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان
pk. ۱ ۴۵ تومان ۴۵ تومان ۴۵ تومان